strategische personeels planning

Nu en in de toekomst.

Snel en verandering. Dat zijn woorden die typerend zijn voor deze tijd. We zien allemaal het belang van meegaan met deze snelle veranderingen, waar gaan we naar toe? We willen voorbereid zijn op de toekomst. Wat zou het fijn zijn als we even in die glazen bol kunnen kijken en alvast antwoorden hebben op vragen zoals: Wat voor type werknemers heb ik over 3 jaar nodig en hoeveel? Wat moeten zij ontwikkelen om klaar te zijn voor de toekomst? Welke (onverwachte)situaties ga ik tegenkomen? Welke manier van werken vraagt dit? Wat betekent globalisering, mobilisering, digitalisering en vergrijzing voor mijn organisatie? Strategische personeelsplanning (SPP) is een hulpmiddel om op een effectieve en gerichte manier te sturen op de optimale bezetting van een organisatie, afdeling of team. Nu en in de toekomst.

De oplossing voor strategische personeelsplanning.

SPP helpt je kijken naar strategische doelstellingen en de invloed van de factor mens hierop, met een combinatie tussen het primair proces/de business en hr. De juiste mensen op de juiste plek krijgen. De organisatiestrategie is de kapstok. Met SPP maak je de vertaling vanuit deze ambitie naar hoe de factor mens bijdraagt aan het behalen van de strategie, dit noemen we ook wel de gewenste personeelsbehoefte:

Kwalitatief: welke kennis, kunde, competenties en houding en gedrag heb je nodig
Kwantitatief: hoeveel mensen heb je nodig en in welke functies of rollen?

Deze gewenste personeelsbehoefte wordt vergeleken met het huidige personeelsbestand, door middel van een kwalitatieve vergelijking (vlootschouw) en een kwantitatieve vergelijking (data-analyse). Uit deze vergelijking komt heel gericht naar voren waar jouw organisatie zich nog moet ontwikkelen om de strategische doelstellingen te behalen, het zogenaamde actieplan. Dit actieplan vraagt om interventies vanuit management en hr en leidt tot de strategische hr agenda van de komende jaren. Strategische doelstellingen worden regelmatig bijgesteld, en dus is SPP een terugkerend proces op basis van voortschrijdend inzicht.

Rvdb helpt met strategische personeelsplanning.

Rvdb helpt organisaties bij het concreet maken van deze complexe vraagstukken. Als externe specialist staan wij boven de materie en kunnen wij full-focus aan de slag met het opstarten van het thema SPP. Wij helpen verschillende organisaties met het uitdenken en implementeren van deze nieuwe werkwijze. Dit kan in de rol van projectmanager of als consultant op inhoud.

een voorbeeld

“De maatschappij verandert heel snel en dat raakt onze organisatie en dienstverlening. Wat betekent dit voor ons en onze medewerkers?” Deze vraag kregen wij van een verzekeringsmaatschappij.

De Rvdb-consultants zijn een Strategische Personeelsplanning (SPP)-proces gestart bij dit bedrijf. Ons uitgangspunt voor een SPP-traject is het bijdragen aan de meerjarige organisatiestrategie. Deze strategie is de gewenste situatie (SOLL) en wordt vergeleken met de huidige situatie (IST). Het bleek dat de organisatiestrategie nog onvoldoende was geformuleerd, dus zijn we een strategieproces gestart om de SOLL-situatie concreet te maken.
Voor de IST-situatie hebben we een vlootschouw-methodiek opgezet, waarbij we managementteams tijdens werksessies hebben begeleid bij deze nieuwe methodiek.

Dankzij de uitkomsten van deze werksessies hadden managers al direct handvatten hoe en waar zij meer aandacht konden geven om de mensen voor te bereiden op de ontwikkelingen. Op organisatieniveau bood dit voor het eerst inzicht in het presteren en ontwikkelpotentieel van de totale medewerkerspopulatie.
De uitkomsten van de SOLL- en IST-situatie zijn vergeleken via een gapanalyse. Deze analyse leidde tot een actieplan voor de organisatie en voor de hr-afdeling. Nu ondernemen zij zelf de benodigde acties, zodat dit verzekeringsbedrijf zich concreet voorbereid voor de toekomst.

zij gingen je voor

verhalen van onze samenwerkingen waar wij trots op zijn

ook samenwerken?

wij gaan graag het gesprek aan

Ben jij of is jouw organisatie toe aan een frisse wind, een andere kijk op zaken en nieuwe input? Wij denken graag met je mee.

neem contact met ons op