performance management

Het waarderen van succes.

Performance management is momenteel een ‘hot item’. Grote organisaties halen het nieuws dat zij het traditionele proces van performance management afschaffen. Andere nieuwsberichten gaan weer over zelfsturende teams en waarbij performance management binnen de teams wordt belegd. Er zijn dan ook heel veel verschillende mogelijkheden op het vlak van performance management. De grote vraag is dan ook: wat is nu goed voor jouw organisatie?

De oplossing voor performance management.

Er zijn verschillende manieren om performance management te organiseren. Van de traditionele manier tot aan Het Nieuwe Beoordelen en alle varianten daar tussen in. Belangrijkste uitgangspunt is om de koppeling te maken naar de bijdrage van de individuele werknemer aan de organisatiedoelstellingen en -visie. Definieer hierbij wanneer iemand succesvol is en hoe je dat wilt waarderen. Waardering is een stuk breder dan financiële beloning en zit veel meer in ontwikkelingsperspectief, erkenning en autonomie.

Hoe verloopt het proces van performance management bij jouw organisatie? Worden alle talenten en mogelijkheden van de werknemers benut? Zijn leidinggevenden in staat om volledige en complete ontwikkel-trajecten te schetsen aan hun team? Is er een vertaling van ieder individuele bijdragen aan het grotere geheel?

Rvdb helpt met performance management.

Performance management is een belangrijk instrument om mensen en daarmee organisaties te laten groeien. Wij helpen jou om de performance te evalueren en vooral te kijken hoe persoonlijke ontwikkeling en teamdoelstellingen voor komend jaar aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Niet terugkijken en veroordelen. Maar terugkijken, evalueren en vooruitkijken.

Als ervaren projectleiders op vlak van performance management koppelen de wij belangen van de werknemers aan de organisatiedoelen. Werknemers willen gewaardeerd worden, ontwikkelperspectief hebben en bijdragen aan het grotere doel. Dit is vooruit kijken naar de doelen en daar concrete resultaat- en ontwikkelafspraken over maken.

Onze overtuiging zit in reflectie. Dankzij reflectie creëer je meer zelfbewustzijn en vanuit zelfbewustzijn leren en herkennen mensen beter. Reflectie zien wij dan ook het belangrijkste onderdeel van performance management. Dit kun je inzetten door middel van zelfreflectie, coaching door leidinggevende en directe collega’s via 360° feedback en idealiter een combinatie van deze middelen.

De hr business consultants van Rvdb zijn op de hoogte alle vormen van performance management. Van het traditionele beoordelen en belonen tot het Nieuwe beoordelen. Voor Rvdb is het vraagstuk leidend, niet de oplossing. Wij kijken vooruit. Naar de toekomst.

Een tevreden klant

"Net als veel andere bedrijven, wil Bilfinger Tebodin graag met “het nieuwe beoordelen” aan de slag. Maar hoe bepaal je wat wel en niet bij de organisatie past? En hoe zorg je ervoor dat je voldoende vooruitgang boekt in een verandertraject? Daar heeft Rvdb ons goed bij geholpen. Door middel van een werksessie met het projectteam hebben we inspiratie opgedaan en hebben we beslissingen durven nemen. Beslissingen die passen bij onze bedrijfscultuur. Met een duidelijke visie en planning kunnen we nu een nieuw ontwikkelmodel implementeren. Rvdb was ons ‘duwtje in de goede richting’. We hebben deze sessie ervaren als een zeer prettige samenwerking met betrokken HR Business Consultants."

zij gingen je voor

verhalen van onze samenwerkingen waar wij trots op zijn

ook samenwerken?

wij gaan graag het gesprek aan

Ben jij of is jouw organisatie toe aan een frisse wind, een andere kijk op zaken en nieuwe input? Wij denken graag met je mee.

neem contact met ons op