De organisatie: DHM infra

DHM staat voor verbindend projectleiderschap voor een duurzame infrastructuur. Wij ontplooien mensen met kennis die staan voor oplossingen met resultaat. We werken voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de Nederlandse infrastructuur- en bouwsector. Wij zijn adviserend en begeleidend in het proces naar waardecreatie: de optimale en circulaire invulling van onze infrastructuur. Met oog voor een veranderend landschap waarin ook water, energie en data een groeiende en vitale rol spelen.

 

De vraag van DHM

“Onze vraag aan Rvdb was ons te helpen om aan de hand van onze algemene bedrijfsstrategie een concrete vertaling te maken naar een nieuwe HR(D) strategie. Daarbij vroegen we Rvdb om ons daarop te challengen en te helpen met een eerste stap bij de implementatie.”
 

Wat is de geboden oplossing door Rvdb?

“Als eerste stap zijn wij als directie van DHM geïnterviewd en is er door Rvdb een analyse op onze documenten gemaakt. Vervolgens zijn wij in een sessie door Rvdb gechallenged op de strategie. In co-creatiesessies hebben wij vervolgens gewerkt aan een nieuwe visie op werkgeverschap, HR, beloning en HRD strategie. Rvdb werkte deze thema’s stap voor stap uit in concrete producten.”

 

Wat is de impact daarvan op de organisatie?

"De impact is dat de organisatie onze nieuwe rolprofielen, strategie en HRD strategie als uitdagend maar ook realistisch ervaren. Dat we tijdens de implementatie met het gehele bedrijf twee (door Rvdb gefaciliteerde) dagen hebben gewerkt aan ieders persoonlijke groeipad droeg enorm bij aan onderlinge verbinding en de verbinding met het bedrijf. De samenwerking zorgde ervoor dat wij als directie de strategie zelf goed konden doorgronden en daarmee zelf meer kennis over de relatie tussen onze strategie en onze mensen (en hr) opdeden.”

 

Wat maakte dat de samenwerking met Rvdb goed beviel?

"Rvdb heeft leuke, inhoudelijk goede en ervaren consultants die ons vanaf de eerste vraag t/m de eerste stap van implementatie begeleidden. Dit zorgde voor een prettige sfeer waarin we samenwerkten en onderling scherp konden zijn - zowel binnen DHM als met Rvdb."