DE ORGANISATIE

PitPoint is een internationale leverancier van schone brandstoffen, met de ambitie om de wereld beter achter te laten voor toekomstige generaties. In 2001 in Nederland begonnen als startup, in 2016 als scale-up gekocht door Bencis, in 2017 overgenomen door Total Group om de internationale expansie binnen de duurzame brandstofmarkt te kunnen versnellen. PitPoint is fris, vernieuwend en idealistisch en zocht naar een HR organisatiemodel dat aansluit bij hun snelle groei.

DE VRAAG VAN PITPOINT

Hoe zetten we als scale-up ons HR organisatiemodel neer? De afgelopen tien jaar is PitPoint razendsnel en organisch gegroeid en daarmee raakte het overzicht kwijt: wie doet nu wat? Wie heeft welke focus en waarom? Hoeveel mensen hebben we per categorie nodig? En hoe waarderen we hun werk?

ONS ANTWOORD

Door speciaal voor PitPoint een driedimensionaal functiehuis te ontwerpen dat de missie en strategie van de organisatie reflecteert, is dit inzicht terug. Eén dat niet uitgaat van traditionele hiërarchie, maar van de focus en het doel van elke functie. In dat functiehuis werken we niet meer met rigide taakomschrijvingen, maar kijken we naar waar elke medewerker zich op moet richten en welke invloed hij daarmee heeft op de organisatie. Zo wordt duidelijk welke rollen er nu zijn binnen PitPoint en hoe dat in de toekomst zou kunnen zijn, als je het in lijn brengt met de bedrijfsdoelstellingen. Vernieuwend is dat functiezwaarte geen cruciale rol speelt in het organisatiemodel en hiërachie volledig buiten beschouwing wordt gelaten.

Wie doet wat?
Met dit organisatiemodel kan PitPoint goed zien waar en hoe de talenten van hun medewerkers aansluiten bij de ambitieuze doelen van de organisatie. Zo is voortaan direct duidelijk wie welke nieuwe projecten oppakt en waar meer (of minder) mankracht nodig is. En hoe dat vervolgens gewaardeerd kan worden, door de koppeling met een nieuwe salarisstrategie. Het driedimensionaal functiehuis is bovendien waardevol voor de uitvoering van allerlei andere hr-processen binnen PitPoint, zoals performance management en strategische personeelsplanning.

Buiten de gebaande paden
Rvdb-consultant Annet Weidema heeft voor PitPoint dit  ontwikkeld. “PitPoint is als organisatie altijd op zoek naar nieuwe manieren om schone brandstoffen te ontwikkelen en in te zetten. Mooi om te zien dat zij ook op hr-gebied vernieuwend durven te zijn, om het beste te bieden aan hun organisatie én hun medewerkers. Het laten ontwerpen van een heel nieuw organisatiemodel past dan ook precies bij de idealistische ambities van PitPoint.”