18 april 2017, geschreven door Maarten de Haas

Aankondiging: Het Nationaal Juridisch Salarisonderzoek 2017

Sinds 2001 voert Rvdb jaarlijks het Nationaal Salarisonderzoek Advocatuur uit. Het doel van het salarisonderzoek is het verschaffen van inzicht in de marktconforme beloningen en overige arbeidsvoorwaarden van advocatenkantoren. Aan de hand van het onderzoek kan uw kantoor het belonings- en HRM-beleid toetsen en vormgeven.

De inventarisatie van de arbeidsvoorwaarden van advocaten en secretaresses gebeurt door middel van een digitale enquête die wij op donderdag 20 april aanstaande aan kantoren met meer dan vijf advocaten verzenden. Aanmelding en invulling van de enquête is mogelijk tot en met vrijdag 2 juni aanstaande.

Verwachtingen 2017
In 2016 zagen wij het economisch herstel aarzelend effect krijgen op de arbeidsvoorwaarden. Wij verwachten dat deze trend in 2017 duidelijk doorzet. Dat geldt ook voor het doorwerken van de veranderingen in de support functies (minder, maar hoger gekwalificeerde support) in de beloning.

Benchmark op individuele positie
Dit jaar heeft het onderzoek dezelfde opzet die wij vorig jaar voor het eerst hebben gevolgd.

Voor alle deelnemende kantoren stellen wij een individuele arbeidsvoorwaardenvergelijking op. De eigen arbeidsvoorwaarden worden vergeleken met een representatieve peer group van zes of meer kantoren, die wij naar beste inzicht samenstellen.

Rapportage
In het rapport vergelijken wij:

In het rapport worden de kengetallen van de peer group (gemiddelden, hoogste en laagste waarden) gerapporteerd. Wij vermelden uit welke kantoren de peer group is samengesteld, maar alle gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt en gerapporteerd, zodat er geen informatie tot individuele kantoren kan worden herleid.

De kosten van de individuele arbeidsvoorwaardenvergelijking zijn
€ 480,00 exclusief BTW.

Aanvullende wensen
Heeft u aanvullende wensen voor uw kantoor? Wij onderzoeken graag de mogelijkheden. De meerkosten van deze aanvullingen geven wij van te voren aan.

Neem voor meer informatie contact op met Fatima el Berkaoui en/of Maarten de Haas; njsa@rvdb.nl, of 088-5521221.